Overcast Clouds

7°C

Kołobrzeg

24 lutego 2024    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
24 lutego 2024    
    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Gościno docenione w ogólnopolskich rankingach

21 września 2022 roku podczas Gali Miasteczek Polskich w Warszawie gmina Gościno otrzymała I miejsce w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich za skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych w latach 2020-2021. Organizatorami wydarzenia są Unia Miasteczek Polskich – członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – oraz ACF Doradcy Samorządu sp. z o.o. W tegorocznej gali uczestniczyło 260 samorządów.

Drugie wyróżnienie to ranking tworzony przez "Wspólnotę" - Pismo Samorządu Terytorialnego. W kategorii "Małe Miasta - Wydatki inwestycyjne samorządów 2022" gmina Gościno uplasowała się na IX miejscu. W ten sposób doceniono szczególnie intensywny proces inwestycyjny gminy, w niełatwych przecież dla samorządów, latach 2019-2021.  Wartość inwestycji w latach 2019-2021 wyniosła: 42 188 469,75 zł z czego gmina Gościno łącznie pozyskała 30 059 938,97 zł dofinansowania ze środków Unii europejskiej i środków krajowych przy udziale środków własnych w wysokości 12 128 530,78 zł.

Inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Adaptacja przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadania jej nowych funkcji publiczno-społecznych- centrum kulturalno-rekreacyjne i sportowe w miejscowości Myślino Gmina Gościno  - dofinansowanie: 1 051 085,00 zł; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3: Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na obszarze popegeerowskim i nadanie jej nowych funkcji publiczno-społecznej - centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe w Gościnie - dofinansowanie: 3 926 891,49 zł; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 9.3: Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Zabezpieczenie obszarów miejskich przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi i ich następstwami poprzez budowę i przebudowę kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z separatorami  w miejscowości Gościno -  dofinansowanie: 1 189 979,00 zł; Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 03.00.00 Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu Działanie 03.03.00 Poprawa stanu środowiska miejskiego.

Utworzenie parku miejskiego przy rzece Gościanka w Gościnie  - dofinansowanie: 2  167 500,00 zł; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko w ramach priorytetu II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Budowa i wyposażenie obiektu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego tj. multimodalnego centrum przesiadkowego wraz z centrum usług informatycznych i komunikacyjnych - dofinansowanie: 2  106 689,00 zł; Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Gospodarka Niskoemisyjna Działanie 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla KKBOF

Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Pobłocie Małe i Gościno celem rozwoju atrakcyjności terenu LGD poprzez poprawę standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  - dofinansowanie: 210 852,00 zł; Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Gościno poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej łączącej się ze ścieżką rowerową Gościno-Dargocice -Gościno -Pobłocie Małe, tj. miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno - dofinansowanie: 48  012,00 zł; Projekt jest dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".

Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekreacji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno  - dofinansowanie 192 735,00 zł ; Projekt jest dofinansowany w ramach działania 4.2 "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4.Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze”.

ZDALNA SZKOŁA - zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Gościno - dofinansowanie: 60 000,00 zł; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

ZDALNA SZKOŁA +  zakup laptopów dla uczniów szkół z terenu Gminy Gościno - dofinansowanie:  52 320,89 zł; Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Środki krajowe pozyskane w latach 2019, 2020, 2021

Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą w mieście Gościno - dofinansowanie: 2 141 925,00 zł; Program „MALUCH+” 2021 oraz Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych: średni samochód ratowniczo – gaśniczy VOLVO FL 4x4 GBA 3/16 z hydraulicznym zestawem ratowniczym, którego producentem zabudowy jest firma Bocar  - dofinansowanie: 555 475,00 zł; Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Komendant Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Budowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Gościnie celem poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz skomunikowania ulicy z nowo wybudowaną obwodnicą Gościna w drodze wojewódzkiej nr 162  - dofinansowanie: 1 351 895,00 zł; Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Przebudowa drogi gminnej ul. Brylantowa i części ul. Kościuszki w m. Gościno  - dofinansowanie: 1 030 649,00 zł; Fundusz Dróg Samorządowych w Województwie Zachodniopomorskim.

Budowa z rozbudową drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej, Targowej i Ratuszowej w miejscowości Gościno wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem drogowym - dofinansowanie: 2052 091,00 zł; Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Ząbrowo o długości 1,4 km - dofinansowanie: 514 273,00 zł ; Budżet Województwa Zachodniopomorskiego pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji.

Zmiana nawierzchni sieci dróg osiedlowych w Gościnie oraz przebudowa drogi gminnej ulicy Jagodowej w Gościnie - dofinansowanie: 3  126 002,29 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Wniesienie wkładu w wys. 4,5mln zł do spółki prawa handlowego - Inkubator Przemysłowy" - dofinansowanie: 4 500 000,00 zł; Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych.

Budowa i modernizacja sieci dróg gminnych w Gościnie - ul. Torowej i ul. Mickiewicza celem poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta - dofinansowanie: 3 781 564,30 zł; Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama