Light rain

8°C

Kołobrzeg

22 lutego 2024    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
22 lutego 2024    
    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

RCK zatrudni specjalistę ds. księgowych i kasjera

Ogłoszenie Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko:  Specjalista ds. księgowych i kasjer

I.    NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II.    NAZWA STANOWISKA PRACY
Specjalista ds. księgowych  i kasjer
RODZAJ UMOWY:
umowa o pracę

WYMIAR CZASU PRACY:  
pełny etat

III.  WYMAGANIA  
1.     Wykształcenie: wyższe ekonomiczne o specjalności:  rachunkowość,  prawo pracy i ubezpieczenia społeczne, kadry i  płace
2.    Doświadczenie na podobnym stanowisku: min. 3 lata
3.    Bardzo dobra znajomość obsługi komputera , obsługa programów Symfonia i Comarch ERP Optima- Kadry i płace, Płatnik, PUE-ZUS
4.    Znajomość przepisów podatkowych, prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych

Inne:
1.    Dobra organizacja pracy, odpowiedzialność, sprawne oraz dokładne wykonywanie powierzonych zadań
2.    Wysoka samodzielność, systematyczność
3.    Umiejętność pracy w zespole

IV.    KRYTERIA OCENY
1.    Przygotowanie merytoryczne
2.    Umiejętność autoprezentacji


V.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ  NA  STANOWISKU
1.    Naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac;
2.    Naliczanie wynagrodzeń chorobowych, zasiłków, ekwiwalentów urlopowych;
3.    Sporządzanie rachunków do umów cywilno-prawnych;
4.    Zgłaszanie do ZUS pracowników i ich rodzin;
5.    Rozliczanie czasu pracy;
6.    Sporządzanie raportów i deklaracji: ZUS, PIT, PFRON, GUS;
7.    Kontrola danych w programie kadrowo-płacowym;
8.    Przygotowywanie raportów, analiz;
9.    Sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-2R;
10.    Obsługa programu Symfonia i Comarch ERP Optima – Kadry i płace, Płatnik, PUE-ZUS;
11.    Prowadzenie dokumentacji ZFŚS;
12.    Księgowanie list płac, kosztów podróży służbowej;
13.    Rozliczanie i księgowanie delegacji zagranicznych;
14.    Księgowanie faktur zakupu do programu finansowo-księgowego Symfonia;
15.    Generowanie przelewów do banku;
16.    Wystawianie faktur sprzedaży;
17.    Rozliczanie dotacji celowych;
18.    Prowadzenie kasy głównej  w razie konieczności zastępstwa pracownika

VI.    WYMAGANE  DOKUMENTY
1.    C.V.
2.    List motywacyjny
3.    Kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie
4.     Kserokopia dokumentów poświadczających staż pracy
5.    Referencje wskazane lub inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
6.    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

VII.    Termin składania ofert   do dnia:   14.12.2023r. do godz. 15.00

VIII.    Miejsce składania ofert :        
Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

IX.    Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres: Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg dopiskiem:
- dotyczy naboru na stanowisko: Specjalista ds. księgowych i kasjer. 

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama