Overcast Clouds

6°C

Kołobrzeg

17 kwietnia 2024    |    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf
17 kwietnia 2024    
    Imieniny: Klara, Robert, Rudolf

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

RCK zatrudni kasjera

O G Ł O S Z E N I E  Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta o naborze na stanowisko :
 Kasjer

I.    NAZWA I ADRES JEDNOSTKI -   
Regionalne Centrum Kultury  w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg

II.    NAZWA STANOWISKA PRACY  -  Kasjer
Rodzaj umowy:  umowa  o pracę
Wymiar:  ¾ etatu
   

III.    WYMAGANIA   
1)    wykształcenie: średnie
2)    staż pracy: niewymagany
3)    umiejętności:
-  obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office (Word, Exel)
- umiejętność organizacji pracy
- umiejętność pracy w zespole
4)    inne:  
- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- uczciwość, rzetelność, sumienność
- dyspozycyjność

KRYTERIA OCENY
- przygotowanie merytoryczne
- umiejętność autoprezentacji

IV.    ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1)    Obsługa kasy fiskalnej przy sprzedaży biletów na imprezy organizowane przez RCK
2)    Wprowadzanie oferty sprzedaży biletów na stronę ToBilet
3)    Dokonywanie wpłaty z utargów ze sprzedaży biletów do kasy głównej RCK
4)    Sporządzanie tygodniowych zestawień ilościowych i kwotowych ze sprzedaży biletów na poszczególne imprezy
5)    Obsługa plików w programie Exel

V.    WYMAGANE  DOKUMENTY
1)    Kwestionariusz kandydata C.V.
2)    List motywacyjny,
3)    Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4)    Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych

VI.    DODATKOWE INFORMACJE
1)    Praca od wtorku do soboty
2)    Możliwa praca w niedzielę
3)    Równoważny system czasu pracy
4)    Praca zmianowa (9:00-15:00, 14:00-20:00)

VII. Termin składania ofert   do dnia: 22.11.2023r. do godz.15:00  
VIII. Miejsce składania ofert :    Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta ul. Solna 1 78-100 Kołobrzeg
IX.    Termin zatrudnienia:     od  dnia: 01.01.2024 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Regionalnego Centrum Kultury im. Z. Herberta, ul. Solna 1, 78-100 Kołobrzeg, z dopiskiem: - dotyczy naboru na stanowisko Kasjer

Aplikacje, które wpłyną do Regionalnego Centrum Kultury po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama