Overcast Clouds

1°C

Kołobrzeg

7 grudnia 2023    |    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin
7 grudnia 2023    
    Imieniny: Agata, Ambroży, Marcin

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Czy Komisja Skarg i Wniosków działa legalnie?

Sporo szumu było ostatnio za sprawą decyzji wojewody zachodniopomorskiego o uchyleniu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta bez przedstawiciela Klubu Radni Niezależni. Wcześniej, mająca większość w radzie grupa radnych usunęła stamtąd radnego Jacka Woźniaka (przeczytaj). Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, w komisji rewizyjnej muszą być przedstawiciele wszystkich klubów. Obecnie, brakuje tam przedstawiciela Klubu Radnych Niezależnych. Tę sprawę rozpatrzy sąd, o ile radni podejmą uchwałę o skierowaniu takiego wniosku do WSA.

Tyle, że to niejedyny bałagan w Radzie Miasta. Zgodnie z art. 18b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym "W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów (...)". Sprawdziliśmy. Jest tam Jacek Kalinowski (PiS), Bogusław Połowniak (Kołobrzescy), Artur Dąbkowski (niezależny), Małgorzata Grotto (Kołobrzescy). W tej komisji brakuje przedstawiciela Klubu Nowy Kołobrzeg oraz drugiego klubu - Radni Niezależni. Zwróciliśmy na ten fakt uwagę przewodniczącemu komisji - Jackowi Kalinowskiemu. Zdziwił się, bo nie znał tego ustawowego wymogu. Co ciekawe, znają go inni radni, bo wiedzą, że ta komisja nie jest statutowo obsadzona. Od samego początku niemal nikt nie chciał w niej pracować. Podczas zmian w składach komisji w lutym 2022 roku (uchwała nr XLVII/687/22), coś komuś umknęło, albo też przy okazji radni po cichu zrobili sobie wolne od rozpatrywania spraw obywateli.

Zgodnie z ustawą, rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wnioski oraz petycje składane przez obywatel. Jest to urzeczywistnienie prawa obywateli zapisanego w konstytucji: art. 63: „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”. Tak o obsadzie personalnej pisze E. Koniuszewska (Pozycja ustrojowa i zadania komisji skarg, wniosków i petycji, Roczniki Nauk Prawnych, Tom XXIX, numer 3 – 2019) "Powołanie komisji wymaga ustalenia jej składu osobowego. Skład osobowy to zespół imiennie oznaczonych osób fizycznych będących członkami komisji. Jego ukształtowanie następuje poprzez wybór członków komisji25. W przypadku komisji skarg, wniosków i petycji skład ten określony został na poziomie ustawowym, co jest wyrazem nadania jej przez ustawodawcę wyjątkowego znaczenia. Stosownie do postanowień ustaw ustrojowych, w skład komisji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady, a na poziomie powiatu i województwa także będących członkami zarządu. Poza wskazanym ograniczeniem w kształtowaniu składu osobowego komisji, w pozostałym zakresie organ stanowiący i kontrolny jednostki samorządu terytorialnego może ustalać ten skład swobodnie".

Podsumowując, skoro w art. 18a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zawarto ten sam zapis dotyczący obsady komisji rewizyjnej, co w art. 18b ust. 2 w zakresie komisji skarg, to należy uznać, że musi w nim pracować przedstawiciel każdego klubu. Stanowi o tym wprost par. 51a.2 Statutu Miasta Kołobrzeg: "W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego". Czy podczas lutowych zmian komuś coś umknęło? A może tak ma być? A może sprawą powinien zając się wojewoda?

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama