Light rain

8°C

Kołobrzeg

22 lutego 2024    |    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
22 lutego 2024    
    Imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

makulatura kołobrzeg

Urząd Gminy Kołobrzeg informuje że od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych zorganizowany przez Gminę Kołobrzeg.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy - hotele, pensjonaty, sklepy, restauracje, bary, szkoły, przedszkola, ogrody działkowe, nieruchomości wykorzystywane rekreacyjne w sezonie letnim - tzw. nieruchomości letniskowe, etc.) nie będą odbierane przez Wykonawcę, wyłonionego w przetargu przez Gminę Kołobrzeg. Jest to związane z Uchwałą Nr XXl/191/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Dotychczasowy wykonawca usług tj. Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. w Kołobrzegu odbierze z nieruchomości niezamieszkałych dostarczone przez siebie, na podstawie złożonych deklaracji, pojemniki na odpady po ostatnim odbiorze odpadów w 2020r. Szczegóły dotyczące odbioru pojemników można ustalić kontaktując się z w/w firmą w sposób opisany w załączonym zawiadomieniu.

Właściciele nieruchomości o charakterze mieszanym (na których zamieszkują mieszkańcy, a ponadto powstają dodatkowo odpady komunalne związane np. z prowadzeniem na części nieruchomości działalności gospodarczej) w dalszym ciągu zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi według dotychczasowych metod i stawek.

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zawarcia umowy na odbiór odpadów od dnia 01.01.2021 r. na zasadzie wolnego wyboru, z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Wójta Gminy Kołobrzeg. Lista tych podmiotów dostępna jest na stronie internetowej Gminy Kołobrzeg - TUTAJ.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek niezwłocznie poinformować Wójta Gminy Kołobrzeg, który na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy prowadzi ewidencję tych umów. Informację w tym zakresie można przekazać poprzez przesłanie (pocztą na adres Urzędu Gminy lub elektronicznie na adres: odpady.zgloszenia@gmina.kolobrzeg.pl) kopii umowy na odbiór odpadów, zawierającej co najmniej adres nieruchomości, której dotyczy umowa, dane właściciela nieruchomości oraz okres jej obowiązywania.

Brak posiadania aktualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych jest wykroczeniem skutkować może nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy, postępowanie w sprawach nałożenia kary grzywny toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wszelkie informacje dot. zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi można uzyskać w Urzędzie Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48a, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 35 30 442.

Do państwa wiedzy przekazujemy także pismo od Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXl/191/2020 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Miejski Zakład Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu Spółka z o.o. uprzeimie informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. zmianie ulega sposób odbierania odpadów na terenie Gminy Kołobrzeg. Dotychczasowy sposób odbioru odpadów i korzystania z dostarczonych przez naszą Spółkę pojemników na odpady w ramach złożonych do Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami z terenu nieruchomości niezamieszkałych kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.

Powyższe zmiany w przepisach wprowadzają obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z firmą odbierającą odpady jak również obowiązek segregacji odpadów na wszystkich nieruchomościach na terenie Gminy.

W związku z wprowadzonymi zmianami prosimy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy obecnie posiadają pojemniki na odpady będące własnością Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska sp. z o.o. o kontakt mailowy: odpady@zielen.kolobrzeg.pl

lub telefoniczny:
- sekretariat (94) 353 32 30,
- biuro obsługi klienta 533 873 659,

w celu ustalenia sposobu przekazania tych pojemników lub ewentualnie ich pozostawienia z jednoczesnym zawarciem umowy na odbiór odpadów bezpośrednio z Spółką.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama