Overcast Clouds

7°C

Kołobrzeg

24 lutego 2024    |    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest
24 lutego 2024    
    Imieniny: Maciej, Bogusz, Modest

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

Historia wsi kołobrzeskiej: Korzyścienko

Korzyścienko, przed wojną nazywane Neu Werder, było najmniejszą miejscowością Ziemi Kołobrzeskiej przed 1945 rokiem. Nazwa pochodziła od wsi Korzystno, które według relacji niemieckich historyków miało korzenie średniowieczne, natomiast odrodziło się w XVII wieku. O historii tej miejscowości pisałem już w cyklu o wsi kołobrzeskiej ponad 2 lata temu (przeczytaj).

Korzyścienko powstało jako wieś uliczna w okresie kolonizacji fryderycjańskiej po wojnie siedmioletniej. W przeciwieństwie do innych miejscowości w powiecie kołobrzeskim, nie była to wieś rolnicza, ale powstała jako miejscowość rzemieślnicza. Wynikało to z uwarunkowań geograficznych. Korzyścienko znajduje się 2 kilometry na północ w kierunku morza, najwyższe wzniesienie wynosi tam 5 metrów, a więc jest to teren bagnisty. Znajdowały się tu ziemie o niskiej przydatności do rolnictwa, a grunty orne zajmowały przed wojną zaledwie 49,9%. Według Manfreda Vollacka, ponieważ tereny te znajdowały się pod zarządem kapituły kołobrzeskiej, król Fryderyk II wydał jej polecenie, aby w tym miejscu powstała kolonia, której mieszkańcy będą zajmować się produkcją wełny. W latach 70-tych XVIII wieku osiedlono tu 12 rodzin. W 1784 roku znajdowało się tu 14 budynków.

Według Vollacka, aż do końca XIX wieku kolonię popularnie nazywaną „Spindorf”. Natomiast w tym okresie przeżywała ona i swoją świetność i upadek. O ile w 1895 roku mieszkało tu najwięcej osób, bo aż 142, to w kolejnych latach liczba ta spadała, aby w 1939 roku osiągnąć stan zaledwie 92 osób. Powodem tego stanu rzeczy był fakt, że mieszkańcy nie było w stanie wyżyć z produkcji wełny, od czego odchodzili i zajmowali się rolnictwem, które jak wiadomo, w Korzyścienku nie miało zbyt wielkich perspektyw. Konsekwencją tego stanu rzeczy była pauperyzacja mieszkańców i migracja ludności. W 1925 roku było tam zaledwie 25 domów.

Przed II wojną w Korzyścienku działały dwie stolarnie. Przed I wojną światową powstał tam budynek szkolny. W 1939 roku uczyło się tam 36 dzieci. Mieszkańcy korzystali z kościoła parafialnego w Korzystnie.

Po likwidacji Twierdzy Kołobrzeg, przystąpiono do budowy miejskiej kanalizacji. Zaczęto od kanalizacji deszczowej. Prace od 1886 roku nadzorował Ludwig Lucht. Wody opadowe odprowadzano do Parsęty. Jednak rozbudowujące się miasto i jego uzdrowiskowy charakter potrzebowało oczyszczalni ścieków. Do tego zadania przystąpiono w 1907 roku, po oddaniu w 1906 roku ujęcia wody w Rościęcinie. Projekt instalacji wykonał inż. Julius Pohl z Wrocławia. Ścieki produkowane w mieście gromadzone były w przepompowni nad Parsętą (kompleks zachował się do dziś). Następnie pompy tłoczyły ścieki rurami do nowoczesnej oczyszczalni, która powstała w Korzyścienku, z dala od granic Kołobrzegu. Tam, po oczyszczeniu, specjalny kolektor wydalał oczyszczoną wodę 2-kilometrowym odcinkiem na północ, a następnie 150-metrową rurą w głąb morza.

Wieś Korzyścienko nie jest zamieszkana w granicach sprzed 1945 roku. Gmina miasto Kołobrzeg lokując tam instalacje odorotwórcze odkupiła nieruchomości od mieszkańców, którzy osiedlili się tam po 1945 roku. Znajduje się tam rozbudowana oczyszczalnia ścieków i kompostownia.

Robert Dziemba
Fot. P. Dawid

Od autora
Ponieważ w informacji o zamieszkiwaniu wsi Korzyścienko użyłem słowa "obecnie", jak wskazał jeden z czytelników w komentarzu, tak nie jest. Trudno mi z tym dyskutować, gdyż opisując miejscowości w przedmiotowym cyklu artykułów poruszam się na obszarze przedwojennym, zarówno co do granic, jak i zasobów danych miejscowości. Nie kwestionuję więc, że w dzisiejszych granicach wsi ktoś tam mieszka i ma jakieś nieruchomości. Informacja o odkupieniu nieruchomości na rzecz gminy miasto Kołobrzeg pochodzi z uchwały Rady Miejskiej w Kołobrzegu Nr XXI/70/91 z dnia 4 marca 1991 roku.

reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama