Overcast Clouds

11°C

Kołobrzeg

26 lutego 2024    |    Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława
26 lutego 2024    
    Imieniny: Bogumił, Aleksandra, Mirosława

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

„Nowy” honorowy obywatel Kołobrzegu: Michał Rola-Żymierski

Wydawało się, że na temat nadawania honorowego obywatelstwa Kołobrzegu, tak tego przedwojennego, jak i powojennego, napisano już wszystko. Też tak myślałem, do momentu, gdy w ramach badań prowadzonych w Dziale Historii Kołobrzegu Muzeum Oręża Polskiego, nie przeprowadziłem szerszej analizy protokołów Miejskiej Rady Narodowej z lat 1946-1950.

Z oficjalnych danych Rady Miasta Kołobrzeg wynika, że pierwszym honorowym obywatelem Kołobrzegu był wicepremier Zenon Nowak. Uchwała w tej sprawie zapadła 29 czerwca 1961 roku na uroczystej sesji. Fakt ten potwierdza H. Kroczyński, publikując swój wykaz osób, którym to wyróżnienie zostało nadane. Badane protokoły Miejskiej Rady Narodowej z lat wcześniejszych wskazują, że honorowe obywatelstwo Kołobrzegu zaczęto nadawać nie jak do tej pory powszechnie uważano od lat 60-tych XX wieku, ale już w latach 40-tych, w pierwszych latach działalności Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu.

12 czerwca 1948 roku odbyło się 37 posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu. W punkcie 2 obrad zaplanowano rozpatrzenie sprawy nadania honorowego obywatelstwa marszałkowi Polski. W protokole, podczas rozpatrywania tego punktu porządku, zapisano wypowiedź przewodniczącego rady, Stefana Lipickiego: „W związku ze spodziewanym – wprawdzie nieoficjalnym przyjazdem Marszałka Polski – do Kołobrzegu przewodniczący poddał pod obrady projekt nadania Marszałkowi Polski obywatelstwa honorowego miasta. Otwierając na ten temat dyskusję, proszę również zebranych gości o zabieranie głosu i o zapodanie własnych uwag i rad”. W dyskusji głos zabierali radni i goście, ale nikt nie protokołował tego, co mieli do powiedzenia. Wątpliwe jednak, aby ktoś podszedł do takiego projektu negatywnie bądź krytycznie. Następnie, Miejska Rada Narodowa w Kołobrzegu podjęła uchwałę nr 96 o treści: „Miejska Rada Narodowa uchwala jednogłośnie nadać Marszałkowi Polski – obywatelowi Michałowi Żymierskiemu Obywatelstwo Honorowe miasta Kołobrzega. Szczegółowa uchwała w tym przedmiocie zostanie powzięta na uroczystym posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej”.

Nie znamy regulaminu nadawania honorowego obywatelstwa Kołobrzegu z lat 40-tych, co więcej, bardzo mało prawdopodobne, aby takowy obowiązywał. A skoro tak, to uchwała nr 96/1948 Miejskiej Rady Narodowej w Kołobrzegu o treści wskazanej powyżej jest jednoznaczna. Owa uchwała, która miałaby zostać podjęta na sesji uroczystej, byłaby zwykłą kurtuazją wynikającą z potrzeby uroczystego uhonorowania marszałka Polski. Zapewne znalazłyby się tam zapisy o zasługach Michała Roli-Żymierskiego dla Polski i taka uchwała zostałaby mu wręczona. Jest o tym zresztą mowa w dalszej części protokołu. „W dalszej części dyskusji ustalono, by uroczystość nadania Obywatelstwa Honorowego Marszałkowi Polski miała charakter skromny w ramach uroczystego posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej. Przewodniczący zaapelował do wszystkich przedstawicieli instytucyj i organizacyj, by byli przygotowani na przyjazd Marszałka i poczynili już w ramach własnych przygotowania do uroczystego przyjęcia”.

Powstaje pytanie, czy w 1948 roku marszałek Michał Rola-Żymierski Kołobrzeg odwiedził? Jest ono zasadne, gdyż w dalszej części protokołów Miejskiej Rady Narodowej brakuje informacji o uroczystej sesji, podjęciu uroczystej uchwały wraz z laudacją oraz wręczeniem honorowego obywatelstwa. Nie natrafiłem na żądną wzmiankę na temat tej wizyty, ani na żadną ilustrację. Marszałek miał powód do przyjazdu do Kołobrzegu, gdyż od 5 lipca 1945 roku był ministrem obrony narodowej. W kwietniu i maju 1948 roku do Kołobrzegu, który opuściły wojska radzieckie, dyslokowano ze Szczecina Wojsko Polskie w postaci 34 Pułku Artylerii Lekkiej. Polscy żołnierze po 1945 roku po raz pierwszy zaczęli tu stacjonować na stałe (od 1946 roku stacjonowała tu tylko Marynarka Wojenna). Była to dobra okazja do odwiedzenia nowego polskiego garnizonu.

Po raz kolejny, Miejska Rada Narodowa zmierzyła się z nadaniem honorowego obywatelstwa w 1950 roku. W styczniu podjęto uchwałę nr 8, celem powołania delegacji w składzie burmistrza i przewodniczącego rady. Zespół ten miał udać się do Warszawy, celem „przeprowadzenia rozmów w sprawie nadania Obywatelstwa Honorowego Miasta Obywatelowi Konstantemu Rokossowskiemu, Marszałkowi Polski i Ministrowi Obrony Narodowej”. W ten sposób mieszkańcy chcieli uczcić 5 rocznicę walk o Kołobrzeg, wówczas opisywaną jako „oswobodzenie miasta”. Nie wiadomo, jakim skutkiem zakończył się wyjazd delegacji do stolicy, natomiast nie badałem dokumentów po tym okresie i może się okazać, że coś ciekawego jeszcze uda się odnaleźć. Gdyby jednak marszałek miał dostać tytuł, to wspomniałby o tym Komitet Obchodów VII rocznicy Wyzwolenia Kołobrzegu, który w 1952 roku wystosował specjalny list do Rokossowskiego zatytułowany: „Od robotników, chłopów, inteligencji twórczej, pracowników umysłowych, uczącej się młodzieży i oficerów, podoficerów i żołnierzy m. Kołobrzega i powiatu kołobrzeskiego”. A w dalszej części członkowie komitetu piszą: „Masy pracujące naszego bohaterskiego miast i całego powiatu, jak i cały naród Polski, swym wysiłkiem wnosi swój wkład w ogólne dzieło budownictwa – Socjalizm. (….) Wierzymy niezachwianie w zwycięstwo nad ciemnymi siłami wojny pod genialnym kierownictwem Generalissimusa Józefa Stalina, Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, wierzymy niezachwianie w siłę naszego oręża pod Twoim drogi Marszałku kierownictwem”. Oznacza to, że ten tytuł Rokossowskiego z nieznanych powodów ominął...

Jeśli idzie o honorowe obywatelstwo Kołobrzegu marszałka Roli-Żymierskiego, uchwała nr 96/1948 nadal jest w porządku prawnym i nie została uchylona. Oznacza to, że mamy nowego - nieznanego do tej pory honorowego obywatela miasta nad Parsętą. W 1948 roku musiała być jakaś bardziej zorganizowana akcja honorowania marszałka, co zresztą w tamtym okresie było dość popularne i polegało na oddolnym oddawaniu czci i uwielbienia służalczych wobec Sowietów najwyższych polskich oficerów. W tym samym czasie marszałek został uhonorowany obywatelstwem Bielska-Białej. Po 1989 roku radni poszczególnych miast te wyróżnienia komunistycznym wojskowym odbierali. W Kołobrzegu tego nie zrobiono, bo o takim honorowym obywatelu nic nie wiedziano...
reklama

reklama

Dodaj komentarz

UWAGA!
Komentarze są prywatnymi opiniami Czytelników, za które redakcja nie ponosi odpowiedzialności. Publikowanie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeśli jakikolwiek komentarz narusza obowiązujące prawo lub zasady współżycia społecznego, prosimy o kontakt poczta@miastokolobrzeg.pl. Komentarze niezwiązane z artykułem, naruszające regulamin lub zawierające uwagi do redakcji, będą usuwane.

Komentarze zostaną opublikowane po akceptacji przez moderatora.

Zgody wymagane prawem - potwierdź aby wysłać komentarzKod antyspamowy
Odśwież

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama