Overcast Clouds

7°C

Kołobrzeg

20 lutego 2024    |    Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy
20 lutego 2024    
    Imieniny: Leon, Ludmiła, Eustachy

Redakcja: tel. 500-166-222 poczta@miastokolobrzeg.pl

Portal Miasto Kołobrzeg FBPortal Miasto Kołobrzeg na YT

Regionalny Portal Informacyjny Miasta Kołobrzeg i okolic

reklama

reklama

CZAS MEDIACJI - Mediacje w pytaniach i odpowiedziach, cz. I

Konflikty, spory a czasem niewyjaśnione nieporozumienia, które urastają do rangi konfliktów są rzeczą zwyczajną i naturalną. A skoro się nam przydarzają to na pewno można je rozwiązać. Czy przy ich rozwiązywaniu zawsze skazani jesteśmy na kosztowne i coraz bardziej długotrwałe procesy sądowe? Alternatywą dla sądów są MEDIACJE.

Szukając odpowiedzi na pytanie co to jest mediacja znajdziemy mało zrozumiałą dla laika definicję: Mediacja jest nową pozasądową (poza arbitrażem i negocjacjami) metodą rozwiązywania sporów. To dobrowolny, nieformalny i "łagodny" proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody.

To co najbardziej interesujące, z punktu widzenia stron konfliktu, ów alternatywny sposób/proces rozwiązywania sporów to fakt, że to STRONY (nie sąd, mediator, negocjator czy arbiter) są odpowiedzialne za wynik procesu, w myśl zasady: nasz spór - nasze rozwiązanie.

Natomiast z punktu widzenia doświadczonych mediatorek mediacja jest:
1.    szybsza
2.    tańsza
3.    mniej inwazyjna
4.    bardziej satysfakcjonująca niż postępowanie sądowe
UGODA zawarta przed mediatorem ma moc ugody zwartej przed sądem i korzysta z ochrony - w ewentualny późniejszym sporze sądowym - powagi rzeczy ugodzonej. Jednym słowem zastępuje orzeczenie sądu w razie poddania sporu rozstrzygnięciu sądowemu. Taka ugoda - w razie jej niewykonania - podlega egzekucji (jak wyrok czy postanowienie sądu).

Mediacja koncentruje się na tym, jakie są interesy i POTRZEBY stron i co każda ze stron uważa za sprawiedliwe. W procesie mediacji respektowane są przekonania i wartości każdej ze stron z poszanowaniem ich godności. W mediacji wygrywają obie strony sporu, co pozwala na kontumację przyjaznych relacji i dalszej współpracy po zakończeniu tego procesu.

Skuteczność mediacji potwierdzają wszystkie statystyki z jej zastosowania m.in. w USA i Unii Europejskiej. Wskazują one, że przez mediację da się rozwiązać ok. 70%-80% sporów, a mediacje są udane w 60% do 80 % przypadków.

Mediacje mogą i są skutecznie prowadzone w każdym obszarze i mogą dotoczyć spraw cywilnych w tym spraw pracowniczych, konsumenckich czy sporów sąsiedzkich, spraw gospodarczych (konflikty i spory między przedsiębiorcami czy też spraw z obszaru praw rodzinnego i opiekuńczego (podziała majątku, władza rodzicielska, miejsce zamieszkania małoletnich, ustalenie kontaktów z dziećmi czy wysokości alimentów).
Zawsze jest czas na mediacje!

Zespół mediatorek Kołobrzeskiego Centrum Mediacji odpowie na każde Państwa pytanie z zakresu mediacji zadane na łamach Miastakołobrzeg.pl.

Teresa Maria Bleczyc, psycholożka, prawniczka, certyfikowana mediatorka
tel. 728895308

Natasza Eider, prawniczka, certyfikowana mediatorka
tel. 602717391

reklama

reklama

Administratorem danych osobowych jest  Wydawnictwo AMBERPRESS z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Zaplecznej 9B/6 78-100 Kołobrzeg, o numerze NIP: 671-161-39-93. z którym możesz skontaktować się osobiście pod numerem telefonu 500-166-222 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając wiadomość mailową na adres poczta@miastokolobrzeg.pl Jednocześnie informujemy że zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych przysługuje ci prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa.

reklama