Jak założyć wspólnotę mieszkaniową?

informacje kołobrzeg, zima, odśnieżanieZgodnie z zapowiedziami, powracamy do naszego cyklicznego poradnika dla wspólnot mieszkaniowych. Dziś o tym, jak wspólnotę założyć.


We współpracy z Kołobrzeskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego kontynuujemy cykl artykułów na temat zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi. Będziemy poruszali bieżącą tematykę obecną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach, a także odpowiadać na wybrane pytania Czytelników, które można wysyłać na naszą redakcyjną skrzynkę pocztową (poczta@miastokolobrzeg.pl).

Po naszym ostatnim artykule otrzymaliśmy e-maile na temat tego jak założyć wspólnotę mieszkaniową i czy to się opłaca. Zacznijmy od ostatniego pytania. Forma wspólnoty jest przede wszystkim tańsza w utrzymaniu, a właściciele mogę bezpośrednio decydować o tym, na co i w jakiej wysokości wydatkowane są pieniądze. W spółdzielni mieszkaniowej nasz wpływ na to jest pośredni, a w dużej spółdzielni wręcz iluzoryczny. Prawdą jest, że nie wszyscy mieszkańcy interesują się tym, co się dzieje w ich otoczeniu, a nawet nie chodzą na roczne zebrania. We wspólnocie odpowiedzialność za decyzje spoczywa na wszystkich właścicielach. Oczywiście, słyszymy często, że spółdzielnia gwarantuje spokój, zapewnia bezpieczeństwo i rzetelne rozliczenie kosztów. Nie oznacza to, że sami nie możemy sobie tego zapewnić, a przy okazji trochę więcej wynagrodzenia pozostanie w naszej kieszeni. Jeśli ktoś w to nie wierzy, warto odwiedzić na przykład Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego i przy fachowej pomocy policzyć. Ceny poszczególnych usług są znane na rynku, a przy okazji można zorientować się co do problematyki zarządzania określoną nieruchomością.

Wspólnota istnieje od momentu, gdy pierwszy z właścicieli wyodrębni swój lokal. Zarówno przy kształtowaniu małej wspólnoty (do 20 lokali) jak i wspólnoty dużej, należy dążyć do podejmowania decyzji większością udziałów, a nie większością głosów. W małych wspólnotach jest problem, bo potem do czegokolwiek niezbędna jest zgoda wszystkich i sprawy uchwał mogą trafiać do sądu i toczyć się latami. Na początku, warto sprawdzić w akcie notarialnym, kto sprawuje zarząd nad naszą nieruchomością. Jeśli zarząd powierzony należy do spółdzielni, trzeba zgromadzić co najmniej 50 procent udziałów w nieruchomości wspólnej, żeby zmienić zarząd formalny. Pojawia się więc pytanie, czy w naszym budynku większość właścicieli posiada prawo własności lokalu, czy też spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. To drugie, jest ograniczoną formą własności. Wystarczy jednak się uwłaszczyć, wykupić grunt i zostać właścicielem. Wtedy sami odpowiadamy za nasz lokal, pozostaje kwestia odpowiedzialności za część wspólną nieruchomości i zarządzanie nią.

Może się okazać, że nie wszyscy właściciele mieszkają w swoich lokalach, mało tego, nie wiemy jak się z nimi skontaktować, albo i więcej, nie wiemy, czy są właścicielami. Jak się tego dowiedzieć? Wystarczy w starostwie złożyć wniosek o wypis z rejestru gruntów, ale uwaga: nie każdy otrzyma ten dokument. Trzeba wykazać interes prawny w celu otrzymania wypisu. Najlepiej poprosić o pomoc radcę prawnego. Mając wypis, dowiemy się, kto jest właścicielem, a kto nie. Jeśli okaże się, że większość udziałów w nieruchomości wspólnej ma spółdzielnia, nie zostaje nam nic innego jak namówić właścicieli na wykup udziału w gruncie i przekształcenie prawa własności. Gdy osiągniemy większość, można iść o krok dalej, jeśli nie, nawet gdy zorganizujemy zebranie, spółdzielnia nie odda raz zdobytej władzy i zagłosuje przeciwko zmianie sposobowi zarządu nieruchomością wspólną.

Gdy mamy większość udziałów, zwołujemy zebranie. I tu też uwaga. Jeśli zarząd powierzony został zapisany na rzecz spółdzielni w księdze wieczystej, w zebraniu będzie musiał uczestniczyć notariusz. Trzeba z nim uzgodnić treść uchwał, które notariusz zaprotokołuje, a następnie dokona zmiany wpisu w księdze wieczystej. Bez dochowania tego rygoru, takie uchwały z mocy prawa są nieważne. Notariusz nie może odmówić przyjścia na zebranie. Podczas zebrania dokonujemy odwołania zarządu powierzonego i wpisujemy zarząd właścicielski. Szczegóły takiego zarządu należy omówić wspólnie i ustalić najlepsze rozwiązanie dla danej wspólnoty. Warto pamiętać, aby podjąć uchwałę o pokryciu kosztów organizacji takiego zebrania przez wspólnotę, gdyż pierwsze koszty - na przykład opłacenie notariusza, będzie musiała pokryć grupa inicjatywna.

Korzyści? Pełna kontrola wydatkowanych środków, autonomia w zakresie wykonywanych remontów i inwestycji, a także do pewnego stopnia wysokości czynszu. Wady? Pełna odpowiedzialność za nieruchomość. Wraz z prawami idą i obowiązki.

Reklama


Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oferuje profesjonalne usługi w zakresie zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, użytkowymi i garażami. Jesteśmy firmą działającą od ponad 15 lat na rynku kołobrzeskim. Zarządzamy i administrujemy największą powierzchnią zasobów mieszkalnych i lokalowych w Kołobrzegu. Nasz zespół administratorów, inspektorów budowlanych, księgowych, prawników i wykwalifikowany zespół techników, pozwalają nam zapewnić sprawne i funkcjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa mieszkańców przy racjonalnym poziomie kosztów.

Organizujemy zebrania Wspólnot. Pośredniczymy w zawieraniu umów dotyczących wykonywania usług remontowych, dostaw wody, energii elektrycznej i cieplnej. Współpracujący z nami podwykonawcy zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług. Zapewniamy także całodobowe dyżury telefoniczne w przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii. Oferujemy niskie koszty zarządzania nieruchomości - stawki już od 50 groszy za metr kwadratowy. W cenie zarządzania wykonujemy wszystkie czynności administracyjne, wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę, pełną obsługę księgową, prawną i techniczną. Dla wspólnot liczących powyżej 30 lokali, oferujemy bezpłatne przeglądy budowlane: roczne i pięcioletnie.
Zapraszamy do podjęcia współpracy.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 35 474 71, fax 94 35 425 74

www.ktbs.pl

informacje kołobrzeg, zima, odśnieżanie
Fot. P. Dawid

Wielki konar dębu spadł na drogę

Wielki konar dębu spadł na drogę

Ponad 100-letni dąb stracił wielki konar. Do zdarzenia doszło w miejscowości Drozdowo w gminie Rymań przy tamtejsze...

czwartek, 27, sierpnia 2015

Nie będzie inwestycji w Dźwirzynie

Nie będzie inwestycji w Dźwirzynie

Głosami 6 radnych, Rada Gminy Kołobrzeg wycofała upoważnienie dla wójta na sprzedaż jednej z dwóch przystani w Dźwi...

wtorek, 25, sierpnia 2015

Julia Iwan w odwiedzinach u wójta

Julia Iwan w odwiedzinach u wójta

Choć ma zaledwie 9 lat, niejednego dorosłego położyłaby na łopatki. Od dwóch lat trenuje karate w kołobrzeskim klub...

wtorek, 25, sierpnia 2015

Tradycje polskie i ukraińskie w Przećmin...

Tradycje polskie i ukraińskie w Przećminie

- Aż trudno uwierzyć, że to pierwsza edycja Festiwalu Kultury Polsko-Ukraińskiej - komentowali uczestnicy sobotniej...

pon., 24, sierpnia 2015

Mieszkańcy ufundowali im sztandar

Mieszkańcy ufundowali im sztandar

W sobotę, po 70 latach działania gościńskich strażaków, doczekali się oni własnego sztandaru. Ufundowało go społecz...

niedziela, 23, sierpnia 2015

Dąb Bolesław i miłośnicy przyrody

Dąb Bolesław i miłośnicy przyrody

19 sierpnia, w dniu imienin Bolesława świętowano jubileusz najstarszego dębu w Polsce i otworzono nową ścieżkę przy...

czwartek, 20, sierpnia 2015